skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het personeel van ABN AMRO
ABN AMRO: Verslag Onderhandelingen Dag 7

ABN AMRO: Verslag onderhandelingen dag 7

We hebben opnieuw onderhandeld over een nieuwe cao en sociaal plan en constateren dat we er nog steeds niet uit zijn. Ondanks allerlei creatieve ideeën.

Ontvang jij onze ABN AMRO nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

We willen medewerkers nu graag spreken over de stand van zaken en om richting te bepalen.  De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een Teams-vergadering.

Loon

De bank stelt een eenmalige uitkering voor en een looptijd van twee jaar. Wij willen een structurele loonsverhoging. We hebben dus nog geen overeenstemming.

Sociaal plan

De bank koppelt de eenmalige uitkering aan de omrekenfactor van de vertrekregeling in het sociaal plan. In het voorstel van de bank wordt die factor verlaagd van 2,3 naar 2. Wij houden voor nu vast aan de bestaande factor.

De bank stelt voor om de standplaatswijziging toe te passen tot en met loonschaal 8. Voor de tijdelijke verhuisbeweging voor bijvoorbeeld de verbouwing van het kantoor aan de Foppingadreef in Amsterdam geldt geen standplaatswijziging. Over dit laatste punt zijn we het op hoofdlijnen eens.

Hybride werken, thuiswerken, reizen en op kantoor

  • Voor reizen kan je straks kiezen voor pay per use of een OV-abonnement waar je ook privé gebruik van kunt maken.
  • Het vervoersbudget vervalt voor nieuwe medewerkers.
  • Als je nu een vervoersbudget hebt, kan je vanaf 1 januari 2022 dit budget niet meer gebruiken voor een leaseauto, tenzij je meer dan 15.000 zakelijke kilometers rijdt.
  • Heb je voor 1 januari 2022 al een leaseauto van de bank, dan mag je het leasecontract uitrijden.
  • De bank stelt een thuiswerkvergoeding voor van € 2,- per dag als je niet reist en een vaste internetvergoeding van € 10,- netto per maand.

Diversen

De bank stelt voor om het persoonlijk ontwikkelbudget eenmalig te verhogen met € 500,-. Ook wil men meer medewerkers opleiden om de interne mobiliteit te bevorderen. Verder stelt de bank voor om twee feestdagen flexibel te kunnen inwisselen op een voor jou andere belangrijke religieuze feestdag/culturele dag. Het doorbetaald ouderschapsverlof wordt uitgebreid naar 4 weken. De bank wil de RVU toepassen.

Belangrijk

Op een aantal punten kunnen we er vast uitkomen, maar over het loon en het sociaal plan zijn we het nog steeds niet eens. Daar willen we graag met jullie over praten. Ik hoop je te ontmoeten op de Teams vergadering op 14 oktober van 10.00 tot 11.00 uur. Als je nu al vragen hebt mail mij, belangenbehartiger Harma Pethke,  dan via harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]
Back To Top