skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het personeel van ABN AMRO
ABN AMRO: Cao-onderhandelingen Start 22 Juni

ABN AMRO: Cao-onderhandelingen start 22 juni

  • CAO

De cao die we eind vorig jaar hebben afgesproken loopt tot 1 juli 2022. Tijd voor nieuwe onderhandelingen. Wij zijn benieuwd naar jouw input op wat De Unie kan gaan voorstellen.

Start onderhandelingen

Wij hadden graag al eerder willen starten met het cao-traject. De bank heeft steeds aangegeven pas na 1 juli te willen beginnen. Dat vinden wij jammer, want we hadden nu al een eind op weg kunnen zijn met de onderhandelingen. De start van de onderhandelingen is op 22 juni.

Wil jij invloed op jouw cao? Word nu gratis lid!

Cao en looptijd

Wij hebben een duidelijk signaal aan de bank af gegeven dat wij snel een nieuwe cao willen. Daarom hebben wij de huidige cao opgezegd. Dit verandert overigens niets aan je huidige arbeidsvoorwaarden. De druk op de bank om te beginnen met cao-overleg wordt alleen hoger.

 

Cao-voorstellen

Ook deze keer zullen we een voorstellenbrief maken. Daarin staan de voorstellen die de leden graag zouden willen afspreken in een nieuwe cao. Een van de onderwerpen is natuurlijk de loonsverhoging.

We zijn daarbij op zoek naar een voorstel dat recht doet aan de situatie in Nederland met een reële blik op de toekomst ook die van de bank. Ook denken wij aan 5 mei als vaste vrije feestdag.

Graag horen we van jou welke voorstellen jij hebt. Mail mij zo snel mogelijk, dan neem ik je voorstellen nog mee naar de onderhandelingstafel. harma.pethke@unie.nl

Wil jij invloed op jouw cao? Word nu gratis lid!

Vervolg

Met de voorstellen en het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie, maken we samen met de kaderleden de voorstellenbrief voor de onderhandelingen. Na de zomer komen er meer onderhandelingsdata. Zodra die bekend zijn komen ze op deze pagina te staan. We houden je op de hoogte en bij vragen kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl

 

 

Back To Top