skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het personeel van ABN AMRO
ABN AMRO: Cao-onderhandelingen Dag 8

ABN AMRO: Cao-onderhandelingen dag 8

De boodschap tijdens de digitale medewerkersbijeenkomst van vorige week was klip en klaar: geen structurele loonsverhoging is onacceptabel en liever ook geen verslechteringen voor wat betreft de vergoedingen in het sociaal plan. Dit hebben wij de bank op 18 oktober 2021 laten weten.

Ontvang jij onze ABN AMRO nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De boodschap van de bank blijft: geen structurele loonsverhoging

Tot onze teleurstelling blijft het standpunt van de bank dat er geen ruimte is voor een structurele loonsverhoging. De boodschap aan ons dat het uitblijven van een structurele loonsverhoging onacceptabel is en daartegenover het 0% bod van de bank betekent dat we niet verder komen.

Onderhandelingen sociaal plan en cao loskoppelen

De bank wil de onderhandelingen over beide onderwerpen nu loskoppelen. Weliswaar lukt het niet om nu een nieuwe cao af te spreken, maar de bank wil wel graag door met de geplande veranderingen en daarvoor is een sociaal plan nodig. Zolang er geen sociaal plan is, kunnen wijzigingen met personele consequenties geen doorgang vinden. Er is dus wel zeker sprake van urgentie. Oók wij vinden het belangrijk dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn als ze te maken krijgen met organisatieveranderingen. In het begin van dit jaar hebben we laten weten eerst afspraken te willen maken over het sociaal plan. De bank wilde de onderwerpen sociaal plan en cao koppelen. Nu het niet lijkt te lukken om een cao af te sluiten, wil de bank alsnog alleen over het sociaal plan met ons praten.

Voorstel van de bank met betrekking tot sociaal plan:

  • Looptijd 3 jaar (1/1/2022-31/12/2024);
  • C-factor voor de berekening van de vergoeding blijft 2,3;
  • De twee extra maandsalarissen worden geschrapt;
  • Hoofdstuk 7 over mobiliteit/standplaatswijziging wordt geschrapt voor iedereen boven schaal 8;
  • Hoofdstuk 7 is niet van toepassing voor de verbouwing Foppingadreef (Groot Amsterdam, inclusief kantoor Gustav Mahlerlaan)

Wat betekent dit?

Het voorstel van de bank voor het sociaal plan is op zichzelf niet slecht. Wij verwachten dat we daar wel uit komen. Maar nu ingaan op het voorstel van de bank om alleen over het sociaal plan te gaan onderhandelen, betekent dat er (voorlopig) geen nieuwe cao komt.

Concreet betekent dat dat er niets verandert aan je arbeidsvoorwaarden, dus:

  • Geen loonsverhoging;
  • Geen thuiswerkvergoeding;
  • Geen recht op RVU (je bent afhankelijk van de bereidwilligheid van de bank);
  • Geen aanvulling op het ouderschapsverlof;
  • Geen verhoging van het persoonlijk opleidingsbudget.

We hebben er geen zicht op wanneer er dan wél een nieuwe cao kan worden afgesloten.

We gaan ons nu beraden op hoe verder

Uiteraard houden we je op de hoogte. We staan zoals altijd open voor reacties. Je kunt mij, belangenbehartiger Harma Pethke, bereiken door mij een e-mail te sturen via harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]
Back To Top