skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het personeel van ABN AMRO
ABN AMRO Dilemma In Onderhandelingen

ABN AMRO dilemma in onderhandelingen

Einde van de radiostilte rond cao en sociaal plan!
Radiostilte! Een vraag die we de laatste weken regelmatig van jullie hebben gekregen. En dat klopt inderdaad. De onderhandelingen over een nieuwe cao en sociaal plan zitten al een tijd muurvast en de afgelopen weken hebben we veel gedaan om hier beweging in te krijgen. Dan helpt een radiostilte soms even. Vanaf vandaag liggen alle kaarten echter open op tafel en praten we je graag bij.

Word nu nog gratis lid en beslis mee over de cao!

Welke voorstellen zijn er gedaan?
In ons laatste bericht gaven we aan dat de bank op dit moment graag alleen een akkoord wilde bereiken op het sociaal plan. Dit omdat gesprekken over cao-onderwerpen, en dan met name loonontwikkeling, muurvast zitten. Wij zijn daar geen voorstander van en willen graag zo snel mogelijk een deal over het hele pakket. Omdat ook wij zien dat de gesprekken muurvast zitten en wij het belang van continuïteit van een sociaal plan (het huidige loopt einde jaar af) erkennen, hebben wij als bonden gezamenlijk het voorstel gedaan om even wat extra tijd te nemen. We verlengen dan het huidige sociaal plan ongewijzigd met 6 maanden en spreken in die periode verder over zowel de cao als een sociaal plan op langere termijn. Dit voorstel is helaas door de bank op 8 november afgewezen.

Een laatste voorstel van de bank
Tegelijk met de afwijzing van ons voorstel om wat meer tijd te nemen om tot elkaar te komen, doet de bank een laatste voorstel voor een sociaal plan, dus exclusief cao. In dit voorstel wordt het huidige sociaal plan voor 3 jaar voortgezet, met uitzondering van de mobiliteitsclausule voor verhuisbewegingen rondom de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor. Dit voorstel plaatst ons voor een stevig dilemma. Enerzijds ligt er op één van de onderwerpen die belangrijk zijn voor onze leden een mooi voorstel. En met de komende verandering binnen het bedrijf is duidelijkheid over een sociaal plan in ieders belang. Anderzijds geven onze leden aan een aantal onderwerpen minstens net zo belangrijk te vinden. Denk dan aan loonontwikkeling, thuiswerkvergoeding en work-life balance. Voor deze onderwerpen zien wij helaas weinig perspectief om op korte termijn tot een overeenstemming te komen. Zeker als wij ingaan op de wens van de bank om snel alleen een sociaal plan af te spreken. Om haar wens kracht bij te zetten gaf de bank de bonden een ultimatum tot vanmorgen 10.00 uur om met een reactie te komen.

Een duivels dilemma
De afgelopen dagen hebben wij en de andere bonden afstemming gehad met een afvaardiging van leden en ook met elkaar. Gezien de beperkte tijd om te reageren was er onvoldoende ruimte om iedereen te raadplegen. De situatie waar we nu staan voelt voor niemand goed. Alle leden die we spraken, zien het belang van snelle duidelijkheid over een sociaal plan. Niemand wil de executie van de strategie vertragen, dat kost alleen maar geld. Onze leden geven aan het belang en de situatie van de bank te begrijpen en daar verantwoordelijkheid voor te willen nemen. Aan de andere kant vinden leden het onbegrijpelijk dat de bank vasthoudt aan een structurele 0-lijn voor loon. De inflatie loopt fors op, uit de EEO-scores blijkt opnieuw dat er weinig waardering wordt gevoeld, er wordt veel gevraagd van alle collega’s in tijden van verandering en velen geven aan grote zorgen te hebben bij het imago van de bank op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Daarbij hebben we deze week uitstekende winstcijfers gezien en was er in de toelichting geen sprake van een zorgelijke situatie voor het voortbestaan van de bank.

Onze conclusie
Als bonden (De Unie, CNV Vakmensen, FNV Finance en Our NEXT Move) gezamenlijk hebben wij, op basis van input van een redelijk aantal van onze leden en eerdere enquêtes, en na het zorgvuldig wegen van alle belangen vanmorgen de bank het volgende laten weten:

Wij gaan op dit moment akkoord met het voorstel voor het sociaal plan voor 3 jaar, maar onder de voorwaarde van een cao voor 1 jaar met daarin in ieder geval een minimale structurele salarisgroei van 2%.

Een verrassende wending
Wij realiseerden ons dat de onderhandelingen met dit standpunt een ingewikkelde fase in zouden kunnen gaan. We zijn nadrukkelijk niet op zoek naar een confrontatie, blijven ons constructief opstellen en voelen een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Dit was ook goed te merken bij de vertegenwoordigers van de bank. Enigszins tot onze verrassing doet de bank later die ochtend toch een nieuw voorstel. Op hoofdlijnen de belangrijkste punten:

  • Nu akkoord op een ongewijzigd sociaal plan met een looptijd van 3 jaar, zodat de executie van de strategie door kan.
    (met uitzondering van de mobiliteitsclausule voor verhuizingen ten behoeve van de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor)
  • Een zeer korte cao voor 6 maanden met daarin in ieder geval:
    • Thuiswerkvergoeding van 2,- euro per dag, en een internetvergoeding van 10,- euro per maand netto vanaf 1 januari 2022, dus geen terugwerkende kracht.
    • Een RVU-regeling.
  • Ten aanzien van Loonontwikkeling nemen we dan even een adempauze van zes maanden en bekijken wat in een nieuwe langlopende cao de mogelijkheden zijn.

Opnieuw een lastig dilemma
Enerzijds realiseren we met dit voorstel een aantal zaken die voor onze leden belangrijk zijn. Alleen op de structurele loonontwikkeling nog niet. Garanties voor een loongroei over 6 maanden geeft ABN AMRO niet, alleen de intentie over hierover door te praten.

Voor ons een lastig dilemma waarbij we graag jouw mening over horen. Je kunt mij mailen op harma.pethke@unie.nl  

Donderdag 18 november staat de volgende bijeenkomst met de bank op de agenda, dan zullen alle bonden, namens hun leden, met een formele reactie moeten komen.

Gezien deze bijzondere situatie, sturen we deze nieuwsbrief namens alle bonden gezamenlijk.

Back To Top