skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het personeel van ABN AMRO
ABN AMRO: Leden Stemmen In Met Cao En Sociaal Plan

ABN AMRO: Leden stemmen in met cao en sociaal plan

Afgelopen weken hebben leden hun stem uit kunnen brengen. Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met een nieuwe cao voor 6 maanden en het sociaal plan voor drie jaar.

 Ontvang jij onze ABN AMRO nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Ook hebben wij naast de stemming veel opmerkingen gekregen, waarvoor onze hartelijke dank. De rode draad is dat men over veel onderwerpen tevreden is. Maar de loonsverhoging is de meest besproken opmerking, waarbij waardering voor de medewerkers het meest naar voren kwam. In de komende periode gaan we met de teksten aan de slag. En begin volgend jaar zullen we starten met de voorbereidingen voor een nieuwe cao over 6 maanden.

Cao met looptijd van 6 maanden vanaf 1 januari 2022

 • Een eenmalige internetvergoeding van 400,- euro netto over 2021, uit te betalen in december 2021
 • Een thuiswerkvergoeding van 2,- euro netto per thuiswerkdag
 • Een internetvergoeding van 25,- euro netto per maand
 • Een eenmalige uitkering van 400,- euro, uit te betalen in april 2022
 • Een eenmalige verhoging van het PO-budget van 1.000,- naar 1.500,- euro
 • Vier weken volledig doorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022
 • Invoering Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
 • Pilot met mogelijkheid om twee feestdagen in te wisselen voor een dag die aansluit bij de eigen geloofs- of levensovertuiging

Sociaal plan met looptijd van 3 jaar vanaf 1 januari 2022

 • Sociaal plan 2020-2021 wordt ongewijzigd* voortgezet tot 1 januari 2025
 • De vertrekpremie van 2,3 keer de wettelijke transitievergoeding plus twee extra maandsalarissen blijven hiermee in stand
 • De Opstapregeling wordt ook verlengd met drie jaar tot 1 januari 2025

* Ten opzichte van het sociaal plan 2020-2021 wordt enkel een uitzondering gemaakt op de regeling ‘Wijziging Standplaats’: deze regeling is niet van toepassing op standplaatswijzigingen die gerelateerd zijn aan verhuizingen als gevolg van de vernieuwing van de Foppingadreef en de verhuizing van medewerkers van de Gustav Mahlerlaan naar de Foppingadreef.

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je mij, belangenbehartiger Harma Pethke, mailen harma.pethke@unie.nl

[print_link]
Back To Top