skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het personeel van ABN AMRO
ABN AMRO: Verslag Dag 4 Onderhandelingen

ABN AMRO: Verslag dag 4 onderhandelingen

Afgelopen week was de vierde onderhandelingsdag. De sfeer is goed, maar er is nog geen toenadering tussen de partijen.

Ontvang jij onze ABN AMRO nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Reactie van de bank

In het vorige overleg hebben de bonden hun voorstellen toegelicht en de bank heeft hier nu een reactie opgegeven.

  • De bank houdt vast aan een thuiswerkvergoeding van € 2,- per volledige dag thuiswerkdag, zonder terugwerkende kracht.
  • De bank blijft bij het standpunt om de vergoeding uit het sociaal plan te verlagen naar een factor van 1.7.
  • Daarnaast wil de bank de wijziging van standplaats weer laten gelden voor medewerkers tot en met salarisschaal 6. En dan alleen voor die medewerkers die 75% van hun tijd op een vaste werkplek moeten zijn. Voor alle andere medewerkers stelt de bank voor om het begrip ‘standplaats’ te laten vervallen, omdat het hybride werken de toekomst zal worden.
  • De bank houdt vast aan het uitwisselen van 1 feestdag voor een andere voor jou belangrijke dag. Niet alle afdelingen kunnen hier gebruik van maken omdat sommige afdelingen op die dagen gesloten zijn. Dit uitganspunt kunnen we ondersteunen, het is echter wel jammer dat het wisselen van een feestdag voor een andere vrije dag hierdoor niet voor iedereen kan gelden.
  • De bank heeft ook een toelichting gegeven op het beleid van diversiteit.

 

Reactie bonden

Er is niet veel tijd geweest om de bonden hier weer op te laten reageren. Zoals hierboven beschreven, houdt de bank vast aan haar eigen voorstellen. De Unie ziet nu geen aanleiding om van haar eigen standpunten af te wijken.  Daarnaast is het onderwerp ‘structurele loonsverhoging’ nog niet besproken.

 

Vervolg

Het volgend overleg is op 29 juni, dat wordt de vijfde ronde. We hopen dan stappen te zetten zodat we de onderhandelingen kunnen starten.

Contact

Als je vragen hebt, mail gerust naar mij, belangenbehartiger Harma Pethke, via harma.pethke@unie.nl. Ik help je graag.

 

 

Back To Top