skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor het personeel van ABN AMRO
De Toekomst Van Jouw Pensioen

De toekomst van jouw pensioen

Zoals je misschien weet, wordt er al jaren gewerkt aan een nieuw landelijk pensioenstelsel. Een die transparanter en persoonlijker is, en hierdoor beter aansluit bij onze huidige samenleving. De overgang naar het nieuwe stelsel begint waarschijnlijk op 1 januari 2022. Daarom onderzoeken we nu hoe de pensioenen van ABN AMRO eruit gaan zien in het nieuwe stelsel. Dit initiatief heet de Pensioenstudie. De Unie is niet alleen betrokken bij dit onderzoek, maar neemt ook plaats in de stuurgroep ervan. In dit artikel lees je meer over deze Pensioenstudie.

Pensioenakkoord: hoe zat het ook alweer?

In 2019 bereikten het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Een jaar later volgde overeenstemming over de uitwerking van dit akkoord. Nu moeten deze plannen worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Stemmen de Tweede Kamer en Eerste Kamer hiermee in? Dan gaat de nieuwe pensioenwet in, naar verwachting op 1 januari 2022. Dan zijn de pensioenfondsen en -verzekeraars aan zet: hun regelingen moeten voldoen aan de nieuwe wet.

Meer lezen over het nieuwe pensioenstelsel, de totstandkoming ervan en onze mening erover? Check onze pensioenpagina.

Het nieuwe pensioen van ABN AMRO

Ook de pensioenen van ABN AMRO moeten worden aangepast. Om te onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen, is het initiatief ‘Pensioenstudie’ gestart. Hier buigen de bank, het pensioenfonds, gepensioneerden, vakbonden en kaderleden zich samen over de vraag: wat kunnen, moeten, willen en mogen we met de pensioenen van ABN AMRO doen, binnen de kaders van het nieuwe stelsel?

Van kennisdeling tot keuzes maken

Pensioenstudie is gestart met een paar kennisdelingsessies over het pensioenakkoord. Ook is er een stuurgroep opgericht: deze houdt de voortgang van de studie in de gaten. De Unie is vertegenwoordigd in deze stuurgroep, samen met onder meer de FNV. De begeleiding wordt gedaan door een onafhankelijke pensioendeskundige. Nu is het de bedoeling om samen tot keuzes te komen. Dan kun je denken aan keuzes als:

  • Waar moeten we de pensioenen onderbrengen?
  • Hoe moet de uitkeringsfase eruit gaan zien?
  • Hoe compenseren we mensen die nadelen ondervinden van de aanpassing?
  • Moeten we regelingen een-op-een vertalen (invaren), of niet? En zo ja, hoe doen we dat?

Volgende stappen

De komende maanden en jaren vindt verder onderzoek plaats naar een nieuwe pensioenregeling voor ABN AMRO plaats. Hieronder zie je in grote lijnen wanneer wat klaar moet zijn:

  • 1 januari 2022: nieuwe wet van toepassing
  • 1 januari 2024: het transitieplan moet klaar zijn
  • 1 januari 2026: uiterste datum om alles geïmplementeerd te hebben

De Unie: jouw hulp bij je pensioen

De betrokkenen bij het Pensioenstudie-initiatief bepalen hoe jouw pensioen eruit gaat zien en maken dus belangrijke keuzes voor jouw toekomst. Daarom vindt De Unie het belangrijk om jou op de hoogte te houden van de voortgang. Op abnamro.unie.nl vind je regelmatig updates. Daarnaast houden we onze leden via mails up-to-date.

Meer ondersteuning? Word lid!

Wil je meer hulp bij je pensioen? Word dan lid van De Unie. Onze experts helpen je aan inzicht in je pensioensituatie, leiden je door de wirwar aan fondsen en regelingen, en bespreken de effecten van verschillende gebeurtenissen op je pensioen, zoals een nieuwe baan of arbeidsongeschiktheid. En wist je al dat je eerste jaar lidmaatschap gratis is? Schrijf je in via deze website.

Vragen?

Neem gerust contact op met belangenbehartiger Harma Pethke: harma.pethke@unie.nl.

Back To Top